Kierunki roczne

Zapraszamy na kierunki roczne:

reklama i grafika komputerowa – tryb dzienny

grafika komputerowa – tryb wieczorowy i zaoczny

dekoracja wnętrz – tryb wieczorowy i zaoczny

tworzenie aplikacji internetowych – tryb wieczorowy i zaoczny

Opis kierunków znajdziesz w odpowiednich zakładkach na stronie.