Kursy komputerowe

SKŁAD KOMPUTEROWY I DTP – 30 h
Podstawy projektowania dla celów wydawniczych – przy pomocy oprogramowania InDesign i Acrobat Reader.

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami składu i typografii oraz stosowania tych zasad do własnych projektów.

Kurs obejmuje następujące zagadnienia:
– skład czasopisma, katalogu i książki
– skład drobnych druków ulotnych (ulotka, ogłoszenie, afisz)
– podstawowe zasady składu dokumentów interaktywnych
– przygotowanie publikacji do druku offsetowego i sitodruku, proces wydawniczy.

PROJEKTOWANIE KOMPUTEROWE I GRAFIKA UŻYTKOWA – 30 h
Zasady wykorzystania grafiki wektorowej w tworzeniu kompleksowego systemu identyfikacji wizualnej przy pomocy programów CorelDraw i Adobe Illustrator.

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z głównymi problemami kompozycji i koloru w projektowaniu złożonego systemu identyfikacji wizualnej i tożsamości firmy.

Kurs obejmuje następujące zagadnienia:
– zasady projektowania i identyfikacji wizualnej firmy (logo, wizytówka, papiery akcydensowe, druki ulotne, nadruki na odzież, nadruki na samochody i gadżety reklamowe)
– zasady projektowania identyfikacji zewnętrznej firmy (otoki i blendy reklamowe, pylony, kasetony reklamowe, litery przestrzenne, prezentery grawerowane, bannery reklamowe itp.)

 

OD FOTOMONTAŻU DO PROFESJONALNEJ KOREKTY ZDJĘĆ – 40 h
Poznanie możliwości programu Photoshop.

Tematyka kursu obejmować będzie podstawowe zagadnienia związane z pracą nad obróbką fotografii cyfrowej. Na poziomie zaawansowanym zajęcia koncentrować się będą na profesjonalnej korekcie kolorystycznej, retuszu i technikach fotomontażu.

Kurs obejmuje następujące zagadnienia:
– zasady pracy na warstwach, ścieżki i narzędzia selekcji
– maski jako twórcze narzędzia w pracy nad kolażem
– warstwy dopasowania i profesjonalna korekta kolorystyczna
– praca nad prawidłowym balansem bieli i krzywą kontrastu
– retusz starych fotografii
– przygotowanie fotografii do profesjonalnego druku offsetowego

OD PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJ PO SERWISY WWW – 60 h
Poznaj możliwości programów Adobe Image Ready i Macromedia Flash

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z możliwościami grafiki interaktywnej, tworzeniem prezentacji off-line, produktów multimedialnych i animacji dla www.

PROJEKTY STRON INTERNETOWYCH PRZY UŻYCIU JĘZYKÓW PROGRAMOWANIA: html, dhtml, java script, php oraz programu Flash – 60 h

Teoretyczne i praktyczne poznanie zasad tworzenia – programowania stron internetowych w oparciu o:
– jezyk opisu strony HTML;
– język wymiany informacji XML;
– język skryptowy JavaScript ;
– protokół komunikacji HTTP ;
– zasady bezpieczeństwa w sieci.

Druga część kursu obejmuje projektowanie stron internetowych przy zastosowaniu programu Macromedia Flash.

Przygotowanie własnych stron i witryn oraz umieszczenie ich na serwerze.

WWW – ZASTOSOWANIE GRAFIKI KOMPUTEROWEJ W INTERNECIE – 30 h
Teoretyczne i praktyczne poznanie zasad tworzenia i obróbki grafiki komputerowej na potrzeby Internetu.
Kurs obejmuje następujące zagadnienia:
– formaty graficzne plików (jpg, gif, png i inne) wielkość, kompresja, rozdzielczość, przestrzń kolorystyczna, przeźroczystość, animacja, skalowanie itd;
– pozyskiwanie grafik (fotografia, skanowanie, rendering, cliparty,) prawa autorskie;
– narzędzia do pracy z grafiką statyczną i dynamiczną (Adobe Photoshop, Gimp, inne);
– tworzenie, obróbka grafiki (wczytanie, kadrowanie, zmiana wymiarów, montaż, kolaż, maskowanie, szparowanie, czyszczenie, narzędzia wektorowe, tekst jako grafika, efekty, filtry, cięcie, animacja, przyciski, eksport,)

Przygotowanie własnych grafik i animacji do wykorzystania na stronach i witrynach oraz umieszczenie ich na serwerze.

WWW – PROGRAMOWANIE STRON INTERNETOWYCH – SYSTEMY BAZ DANYCH – 30 h
Teoretyczne i praktyczne poznanie zasad tworzenia – programowania dynamicznych stron internetowych w architekturze klient-serwer w oparciu o:
– podstawy relacyjnych baz danych;
– język skryptowy PHP;
– jezyk baz danych SQL;
– zasady bezpieczeństwa w sieci.

Przygotowanie własnych stron i witryn oraz umieszczenie ich na serwerze. Zarządzanie i udostępnianie bazy danych. Elementy bezpieczeństwa sieciowego.

E-BIURO – WYKORZYSTANIE OPROGRAMOWANIA BIUROWEGO – 20 h
Teoretyczne i praktyczne poznanie zasad wykorzystania oprogramowania biurowego.
– edytory tekstu (pisma, tabele, raporty, korespondencja, elementy typografii i kompozycji, znaki specjalne);
– arkusze kalkulacyjne (obliczenia, zestawienia, wykresy, makra);
– prezentacje (prezentacje multimedialne, tekst, grafika, animacja, dźwięk);

Przygotowanie i wykonanie pism, tabel, korespondencji, zestawień, wykresów, prezentacji itd.