Technik Administracji

Dwuletni kierunek dla osób zainteresowanych pracą w szeroko rozumianej administracji publicznej – w urzędach, jednostkach samorządu terytorialnego, organizacjach pozarządowych, przy rozliczaniu projektów unijnych itp. Po ukończeniu tego kierunku słuchacz zdobędzie kwalifikacje do wykonywania prac biurowych w jednostce organizacyjnej; sporządzania dokumentów dotyczących spraw administracyjnych; prowadzenia postępowania administracyjnego.

W związku z reformą szkolnictwa zawodowego składa się z jednej kwalifikacji:

 1. obsługa klienta w jednostkach administracji

W programie nauczania m.in:

  • podstawy prawa cywilnego,
  • podstawy prawa pracy,
  • podstawy prawa administracyjnego,
  • finanse publiczne,
  • podstawy wiedzy o państwie,
  • wiedza o gospodarce,
  • postępowanie administracyjne,
  • zarys statystyki,
  • pracownia administracji,
  • elementy socjologii i psychologii społecznej,
  • obsługa komputera i oprogramowanie biurowe,
  • język angielski zawodowy,
  • prowadzenie działalności gospodarczej,

W trakcie nauki słuchacze przystępują do zewnętrznego egzaminu z kwalifikacji zawodowej.

Policealne Studium Promocja_Technik_Administracji