Technik Archiwista

Dwuletni kierunek dla osób zainteresowanych funkcjonowaniem archiwum w firmie, organizacją obiegu dokumentów i akt, prawem związanym z przechowywaniem i udostępnianiem poszczególnych rodzajów akt. Absolwent zdobędzie kwalifikacje do gromadzenia, przechowywania i udostępniania zasobu archiwalnego; ewidencjonowania dokumentacji aktowej; opracowywania i zabezpieczania materiałów archiwalnych.

W związku z reformą szkolnictwa zawodowego składa się  z dwóch kwalifikacji:

 1. organizacja i prowadzenie archiwum
 2. opracowywanie materiałów archiwalnych

W programie nauczania m.in:

  • podstawy archiwistyki,
  • zasady gromadzenia, przechowywania i udostępniania akt,
  • ewidencjonowanie dokumentacji aktowej;
  • opracowywanie i zabezpieczanie materiałów archiwalnych.
  • metody pracy w archiwum,
  • prawo i etyka,
  • obsługa komputera i oprogramowanie biurowe,
  • język angielski,
  • prowadzenie działalności gospodarczej,

W trakcie nauki słuchacze przystępują do dwóch zewnętrznych egzaminów z kwalifikacji zawodowych.

Policealne Studium Promocja_Technik_Archiwista