Technik BHP

Kierunek dla osób zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji z zakresu oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego występujące w środowisku pracy; rozwiązywania bieżących problemów technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i ergonomią w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy; współuczestniczenia w ustalaniu okoliczności, przyczyn wypadków i chorób zawodowych; organizowania i prowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

W trybie dziennym nauka trwa 1,5 roku, w trybie zaocznym – 2 lata.

W związku z reformą szkolnictwa zawodowego składa się  z jednej kwalifikacji:

 1. zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

W programie nauczania m.in:

  • bezpieczeństwo pracy,
  • ochrona środowiska,
  • człowiek w procesie pracy,
  • podstawy psychologii i socjologii,
  • udzielanie pierwszej pomocy,
  • ocenianie ryzyka zawodowego,
  • ergonomia miejsca pracy,
  • przyczyny wypadków i chorób zawodowych,
  • prawo pracy,
  • obsługa komputera,
  • język angielski,
  • prowadzenie działalności gospodarczej,

W trakcie nauki słuchacze przystępują do jednego zewnętrznego egzaminu z kwalifikacji zawodowej.

Policealne Studium Promocja_Technik_BHP