Technik informatyk

Zajęcia od 29 września 2018r!

Jeśli jesteś zainteresowany nauką w Promocji, przed złożeniem dokumentów zarezerwuj miejsce mailowo! Obowiązuje kolejność zgłoszeń. Zgłoś się już dzisiaj!

Kierunek bezpłatny, 2 letni, przeznaczony dla osób zainteresowanych szeroko pojętą informatyką, programowaniem i projektowaniem stron internetowych.

Kierunek składa się  z dwóch kwalifikacji:

EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

Egzaminy końcowe nie są wymagane. Po ukończeniu szkoły absolwent otrzymuje świadectwo szkolne. Po zdaniu 2 egzaminów organizowanych w szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną absolwent dodatkowo otrzymuje tytuł technika.

W programie nauczania realizowane są takie zagadnienia jak:

–   systemy operacyjne i administrowanie nimi,

–   budowa i naprawa komputera,

–   projektowanie sieci komputerowych i administrowanie nimi,

–  konfigurowanie urządzeń sieciowych,

–   oprogramowanie biurowe,

–  multimedia i grafika komputerowa na użytek internetu,

– projektowanie i programowanie stron internetowych,

–  języki programowania,

–  programowanie strukturalne, obiektowe,

– tworzenie baz danych i administrowanie nimi,

Szkoła dysponuje bardzo dobrze wyposażoną pracownią komputerową, co pozwala na zdobycie rzetelnej wiedzy i doświadczenia praktycznego z tej dziedziny.

Zajęcia odbywają się w systemie dziennym, wieczorowym i zaocznym.

W ramach kierunku oferujemy specjalizacje:

– grafika komputerowa

– animacje komputerowe

– projektowanie stron www

Chcesz studiować w naszej szkole? Skontaktuj się z sekretariatem przed dostarczeniem dokumentów i zarezerwuj miejsce na wybranym przez Ciebie kierunku. Zadzwoń lub napisz e-mail, podając swoje imię i nazwisko, nazwę kierunku, e-mail oraz nr telefonu.

Policealne Studium Promocja_Technik_Informatyk