Technik Rachunkowości

Dwuletni kierunek dla osób zainteresowanych pracą w rachunkowości, księgowości, działach human resoursers i działach płac dużych firm. Absolwent będzie przygotowany do prowadzenia rachunkowości; rozliczania danin publicznych; rozliczania wynagrodzeń; rozliczania składek pobieranych przez ZUS; prowadzania analizy finansowej.

W związku z reformą szkolnictwa zawodowego składa się z dwóch kwalifikacji:

 1. prowadzenie rachunkowości
 2. rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

W programie nauczania m.in:

  • rachunkowość,
  • zasady naliczania wynagrodzeń i podatków,
  • prowadzenie dokumentacji pracowniczej,
  • przeprowadzanie analizy finansowej,
  • prawo w księgowości,
  • obsługa komputera i oprogramowanie biurowe,
  • oprogramowanie księgowo-finansowe,
  • pracownia rachunkowości,
  • pracownia wynagrodzeń i danin publicznych,
  • język angielski zawodowy,
  • prowadzenie działalności gospodarczej,

W trakcie nauki słuchacze przystępują do dwóch zewnętrznych egzaminów z kwalifikacji zawodowych.

Policealne Studium Promocja_Technik_Rachunkowosci