Technik programista – nowość!!!!!

Nowy kierunek dla osób zainteresowanych informatyką!!! Kierunek bezpłatny!!!

Program nauczania nastawiony jest na kształcenie w sposób innowacyjny oparty na nauce programowania różnych języków odpowiednich dla aplikacji desktopowych np.: C++, C#, Visual Basic, Java, Python oraz język do projektowania interfejsu użytkownika np. XAML. Znajomość różnych języków programowania umożliwi tworzenie gier komputerowych, programowanie robotów, programowanie baz danych, tworzenia oprogramowania maszyn i urządzeń przemysłowych oraz wykształceniu umiejętności algorytmicznego i logicznego myślenia. Dodatkowo uczniowie poznają takie języki jak: SQL (przydatnego do tworzenia
i zarządzania relacyjnymi bazami danych), HTML 5 i CSS (wykorzystywanych do tworzenia stron internetowych).

W zawodzie technik programista zostały wyodrębnione następujące kwalifikacje:

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik programista powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji:

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych;

1) tworzenia i administracji stronami WWW;

2) tworzenia, administracji i użytkowania relacyjnych baz danych;

3) programowania aplikacji internetowych;

4) tworzenia i administracji systemami zarządzania treścią.

 

INF.04. Projektowanie, programowanie, tworzenie i testowanie aplikacji:

1) projektowania, programowania i testowania zaawansowanych aplikacji webowych;

2) projektowania, programowania i testowania aplikacji desktopowych;

3) projektowania, programowania i testowania aplikacji mobilnych.