Rozpoczęcie roku – jesień 2021r.

Zapraszam wszystkich chętnych do rozpoczęcia nauki na kierunku grafika komputerowa od jesieni 2021r. Nauka będzie prowadzona w formie kursu, zajęcia stacjonarne w pracowni komputerowej. Koniec przewidziany jest na 19 czerwca 2022r. Planujemy rozpoczęcie zajęć w systemie dziennym i wieczorowym od 27 września, system zaoczny od 02 października 2021r. Planujemy także II stopień dla zaawansowanych lub kontynuujących naukę od 02 października 2021r. Nauka jest odpłatna. Osoby zainteresowane proszę o wysyłanie wiadomości na szkolny adres mailowy.